מי גבעתיים

בירור חשבון מים

בהתאם לתקנות המים, צרכן רשאי לבקש מהתאגיד לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי. 

 

שימו לב - טופס בירור חיוב מים חריג מתייחס לחשבון הגבוה ב- 200% בהשוואה לתקופה מקבילה (הנחיות נוספות מצוינות על גבי הטופס)

 

יש להגיש את הבקשה על גבי הטפסים הבאים:

מעבר לעמוד הטפסים

טופס בירור חיוב מים חריג

טופס בירור חיוב מים גבוה

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד