מי גבעתיים

אין חשש מעופרת במי השתיה של מי גבעתיים

אין חשש מעופרת במי השתיה של מי גבעתיים 

  

 

תאגיד מי גבעתיים בודק באופן תדיר הימצאות מתכות ברשת המים העירונית, לרבות עופרת, בהתאם לתכנית דיגום המאושרת ע"י משרד הבריאות.  

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות המים בגבעתיים הינה טובה מאוד ועומדת בתקנים המחמירים של משרד הבריאות. 

 

בהתאם לתקנות, כל צרכן רשאי להזמין מהתאגיד דיגום מים בביתו, שהרי איכות המים עשויה להיות מושפעת גם מהצנרת וממערכות המים הפרטיות שבדירה או בבניין (מערכות הנמצאות באחריות הצרכנים). להלן פירוט התעריפים עבור הבדיקות השונות, כקבוע בתקנות: 

 

 

סוג הבדיקה 

מחיר (בש"ח) 

בדיקת מתכות (כולל עופרת) 

531 

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל 

369 

בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל 

658 

 

צרכן המבקש להזמין את אחת מן הבדיקות הנ"ל, עליו למלא טופס "בדיקת איכות מי השתיה בבית הצרכן" הזמין במשרדי התאגיד ובאתר, ולהעבירו מלא וחתום למשרדי שירות הלקוחות, בפקס או בדוא"ל (כמפורט מטה ועל גבי הטופס). 

 

* עמדת משרד הבריאות לגבי עופרת במי השתיה - לחץ כאן

 

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד