מי גבעתיים

דו"חות איכות המים

 
משרד הבריאות קבע כי, שתיית מי ברז איכותיים עדיפה על שתיית מים מבקבוקים.
 

מי השתייה שלנו הולכים ומשתפרים מבחינת האיכות והטעם.

תאגיד "מי גבעתיים", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם.

הבדיקות נערכות ע"י משרד הבריאות, באופן שוטף.


ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בגבעתיים.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.


מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

הבדיקות נערכות ע"י נציגי משרד הבריאות.

דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

  תקופת הדו"ח

שם הדו"ח

קובץ להורדה

 

 2017     דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2017

  2016

   דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2016

   דו"ח מים שנתי - 2016

  2016

    דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצבמר)

  2016

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

  2016

    דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

2016

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2015

  דו"ח מים שנתי - 2015

  2015

     דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

  2015

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 

2015

 

       דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 

 2015

 

       דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

2014

 

     דו"ח מים שנתי - 2014

 

 

     דו"ח ריכוז בדיקות שנתי - 2014

 

 

  2014

 

       דו"ח לרבעון רביעי (אוקטובר- דצמבר)

  2014

 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

  2014

 

                דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

  2014

    דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

  2013

    דו"ח מים שנתי - 2013

 

  2013

 

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

2013

דו"ח חצי שנתי - 2013  

  2013

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

 2012

דו"ח מים שנתי - 2012

 

2012 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר) 

 

 2012

דו"ח חצי שנתי - 2012 

 

 2012

דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)  

 

2011

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

2011  

דו"ח מים חצי שנתי - 2011

 

  2011

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

 

2010 

דו"ח מים שנתי - 2010

 

  2010

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

  2010

דו"ח מים חצי שנתי - 2010

מי השתייה שלנו הולכים ומשתפרים מבחינת האיכות והטעם.

תאגיד "מי גבעתיים", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם.

הבדיקות נערכות ע"י משרד הבריאות, באופן שוטף.


ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בגבעתיים.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.


מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

הבדיקות נערכות ע"י נציגי משרד הבריאות.

דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

  תקופת הדו"ח

שם הדו"ח

קובץ להורדה

 

 2017     דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2017

  2016

   דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2016

   דו"ח מים שנתי - 2016

  2016

    דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצבמר)

  2016

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

  2016

    דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

2016

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2015

  דו"ח מים שנתי - 2015

  2015

     דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

  2015

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 

2015

 

       דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 

 2015

 

       דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

2014

 

     דו"ח מים שנתי - 2014

 

 

     דו"ח ריכוז בדיקות שנתי - 2014

 

 

  2014

 

       דו"ח לרבעון רביעי (אוקטובר- דצמבר)

  2014

 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

  2014

 

                דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

  2014

    דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

  2013

    דו"ח מים שנתי - 2013

 

  2013

 

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

2013

דו"ח חצי שנתי - 2013  

  2013

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

 2012

דו"ח מים שנתי - 2012

 

2012 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר) 

 

 2012

דו"ח חצי שנתי - 2012 

 

 2012

דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)  

 

2011

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

2011  

דו"ח מים חצי שנתי - 2011

 

  2011

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

 

2010 

דו"ח מים שנתי - 2010

 

  2010

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

  2010

דו"ח מים חצי שנתי - 2010

 

  דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2017
  דוח רבעון ראשון 2015
  דוח חצי שנתי 2015
  ריכוז בדיקות כימיות-2014
  דוח שנתי-2014
  רבעון 4 2015
  דוח איכות מים שנתי 2015
  דוח איכות מים חצי שנתי ינואר-יוני 2016
  רבעון 3 2016
  רבעון 4/2016
  דו"ח פעילות ומידע לתושב שנת 2016
  דו"ח איכות מים רבעון 1-2017
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד