מי גבעתיים

פרסומים והודעות

דו"ח איכות מים מאת חב' מקורות

תחזוקת רשת המים והביוב

עדכונים בדבר עבודות שוטפות בעיר

קבלת חשבונות למייל

לצורך קבלת חשבונות למייל, יש להעביר פניה מסודרת לשירות הלקוחות באמצעות פקס (03-5714008), דוא"ל
(info@mei-givatayim.co.il) או באמצעות מכתב לכתובת: כורזין 1 גבעתיים.

בפניה יש לציין את פרטי זיהוי הצרכן כגון :כרטיס מים, מס' משלם, כתובת, טלפונים וכתובת דוא"ל.

עדכון בדבר הפסקות מים בעיר

אוכלוסיה מיוחדת - הודעה

לאור כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת שירותי מים או שירותי ביוב), התשע"ה – 2015 (להלן: "כללי הניתוק"), ובכפוף להודעת מנהל רשות המים מיום 31.03.15, הנכם נדרשים להסדיר את חובות העבר (חשבונות עבור צריכת מים וביוב שבין התאריכים 2.6.2011 – 31.3.2015) שנצטברו בנכס האמור כדלקמן:

(א) לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.2015, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד וללא
תוספת ריבית פיגורים.

(ב) להגיע להסדר תשלומים לפרעון קרן החוב.

ניתן יהיה להגיע להסדר החוב הצבור כאמור רק עד ליום 31.7.2015 .

החל מיום 01.08.15 התאגיד יפעל לגביית מלוא החוב, בצירוף ריבית פיגורים, בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי הדין.


פרויקט קר"מ

תאגיד מי גבעתיים החל את פרויקט החלפת מדי המים למדים חדשים ומשודרגים יותר בעלי קריאה מרחוק.
לפרטים נוספים לחץ כאן.

שירות לקוחות בזמן חגים

קמפיין מגבונים

ציון לשבח על תפקוד התאגיד

שמחים לעדכנכם כי בביקורת שבוצעה לאחרונה ע"י רשות המים, אשר בדקה את פעילות והתנהלות כלל התאגידים,
"מי גבעתיים" זכתה בציון לשבח ונכללה בין 10 התאגידים המדורגים ראשונים ומהווים דוגמא לתפקוד נכון ויעיל.

תעודות ISO

תאגיד מי גבעתיים שמח לבשר כי בדצמבר 2014 עבר את כל המבדקים וכיום הוא מחזיק בתו תקן ISO9001, ISO14001, ISO18001.

דו"ח פעילות שנתית


  1. לעמוד הבא

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד