מי גבעתיים

אוכלוסיה מיוחדת - הודעה

צרכנים יקרים,  להלן הודעה בעניין הסדרת חובות עבר לאוכלוסיה מיוחדת - 

 

1.         לאור כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת שירותי מים או שירותי ביוב), התשע"ה – 2015 (להלן: "כללי הניתוק"), ובכפוף להודעת מנהל רשות המים מיום 31.03.15, הנכם נדרשים להסדיר את חובות העבר (חשבונות עבור צריכת מים וביוב שבין התאריכים 2.6.2011 – 31.3.2015) שנצטברו בנכס האמור כדלקמן: 

(א) לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.2015, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד וללא    

      תוספת ריבית פיגורים. 

(ב) להגיע להסדר תשלומים לפרעון קרן החוב.  

2.         ניתן יהיה  להגיע להסדר החוב הצבור כאמור רק עד ליום 31.7.2015 .

3.         החל מיום 01.08.15 התאגיד יפעל לגביית מלוא החוב, בצירוף ריבית פיגורים, בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי הדין.

 

לנוחיותכם - מצ"ב הטפסים הרלוונטיים בארבע שפות שונות :

 

  הודעה על הסדרת חוב - אנגלית
  הודעה על הסדרת חוב - אמהרית
  הודעה על הסדרת חוב - ערבית
  הודעה על הסדרת חוב - רוסית
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד