בדיקת איכות מי שתיה בבית הצרכן

תאגיד מי גבעתיים בודק באופן תדיר הימצאות מתכות ברשת המים העירונית, בהתאם לתכנית דיגום המאושרת ע"י משרד הבריאות.  

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות המים בגבעתיים הינה טובה מאוד ועומדת בתקנים המחמירים של משרד הבריאות.

עם זאת בהתאם לתקנות, כל צרכן רשאי להזמין מהתאגיד דיגום מים בביתו, שהרי איכות המים עשויה להיות מושפעת גם מהצנרת וממערכות המים הפרטיות שבדירה או בבניין (מערכות הנמצאות באחריות הצרכנים). להלן פירוט התעריפים עבור הבדיקות השונות, כקבוע בתקנות:

סוג הבדיקה 

מחיר (בש"ח
כולל מע"מ) 

בדיקת מתכות (כולל עופרת)

554.70

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

385.87

בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

687.34

 

צרכן המבקש להזמין את אחת מן הבדיקות הנ"ל,

עליו למלא טופס "בדיקת איכות מי השתיה בבית הצרכן" הזמין בקישור וכן במשרדי התאגיד ובאתר, ולהעבירו מלא וחתום למשרדי שירות הלקוחות, בפקס או בדוא"ל (כמפורט מטה ועל גבי הטופס).