כיצד מעדכנים מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור?

על מנת לקבל את ההקצבה בהתאם לנפשות המתגוררות בנכס יש למלא את "טופס עדכון מספר נפשות". 
ניתן לבצע באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר ובאפליקציית MAST או באמצעות טופס ידני - אותו ניתן להוריד מהאתר בקישור.

תושב אשר לא דיווח על מספר הנפשות בנכס, או שדיווח על 2 נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו על 2 נפשות.

עדכון מספר הנפשות משפיע על גובה החשבון