קבלנים.יות יזמים.ות נכבדים

לשירותכם.ן  תיק מידע מקצועי ומפורט אשר נועד להסביר את שלבי העבודה באישור תכנית להיתר מול "מי גבעתיים".

לשירותכם.ן

"מי גבעתיים"

תיק מידע ליזם.pdf