חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

חברי הדירקטוריון

 שם:  תפקיד: ועדה: 
 עו"ד ורו"ח נועם גבריאלי

 יו"ר דירקטוריון

 נציג הציבור

 ועדת כספים, ועדת פיתוח והשקעות
 רו"ח מירב הלר בן כנען 

 דירקטורית

 נציגת הציבור

 יו"ר ועדת כספים, ועדת פיתוח והשקעות, ועדת ביקורת 
 עו"ד דרור תגר

 דירקטור

 נציג הציבור

 יו"ר ועדת בטיחות איכות וביטחון מים, ועדת פיתוח והשקעות, ועדת ביקורת
 מר מאור יבלושניק

 דירקטור

 נציג עיריית גבעתיים

 ועדת כספים, ועדת פיתוח והשקעות
 מר אורי רשטיק  דירקטור

 נציגת ציבור

 ועדת כספים, ועדת פיתוח והשקעות
 רו"ח ועו"ד איילת חיים

 דירקטורית

 נציגת עיריית גבעתיים

  ועדת ביקורת
 רו"ח חיים רוזנבאום

 

 דירקטור

 נציג הציבור

 ועדת בטיחות איכות וביטחון מים
 עו"ד טליה חדד

 דירקטורית

 נציגת הציבור

 ועדת ביקורת
 אילן בר

 מנכ"ל התאגיד

עבור לתוכן העמוד