חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

עידכון מספר נפשות

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 אשר נקבעו לאחרונה על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, תאגיד "מי גבעתיים" יעדכן את מספר הנפשות בנכסים בעיר בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין.  

בזמן הקרוב יישלח מכתב אישי לכל תושב (למי שלא עדכן את מס' הנפשות במהלך 12 החודשים האחרונים), אשר יודיע לו האם קיימת התאמה בין מספר הנפשות הרשום בנכס ע"פ נתוני מרשם האוכלוסין לבין מספר הנפשות המופיע בספרי התאגיד. במידה וקיימת התאמה, הצרכן לא יידרש לבצע דבר.
במידה ולא קיימת התאמה במספר הנפשות, יעודכן מספר הנפשות באופן הבא:

  1.  אם מספר הנפשות לפי נתוני מרשם האוכלוסין גדול ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד – יוגדל מספר הנפשות החל מחשבון המים הבא לאחר משלוח ההודעה לצרכן. 
  2. אם מספר הנפשות לפי מרשם האוכלוסין קטן ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד - יוקטן מספר הנפשות וזאת החל מחשבון המים השני שלאחר משלוח ההודעה לצרכן.
  3. אם הצרכן הביתי לא רשום כמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין ולא הציג לתאגיד מידע אחר – ייקבע מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספרי התאגיד על שתי נפשות, וזאת החל מחשבון המים השני שלאחר משלוח ההודעה לצרכן.  


לתשומת לבך, הנך רשאי בכל עת לפנות בבקשה בכתב לשינוי מספר הנפשות המוכר בצירוף טופס דיווח והאסמכתאות הנדרשות באמצעות:

  • טופס אלקטרוני הנמצא באתר בדף הטפסים    לעדכון מקוון לחץ כאן -
  • אפליקציית: "mast" (יש להוריד לסמארטפון).
  • דוא"ל: info@mei-givatayim.co.il
  • פקס: 03-5714008
  • דואר לכתובת: תאגיד "מי גבעתיים" בית מולדבסקי, רח' כורזין 1 גבעתיים 5358301 
     
עבור לתוכן העמוד