חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

ועדת ענבר

בשנת 2001 הוקמה ועדה בין משרדית בראשות דר' יוסי ענבר, סמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה. מטרת הוועדה הייתה לקבוע תקן חדש לאיכות הקולחין בישראל. התקן המקובל היה תקן שניוני אשר יושם ברוב מתקני הטיפול בישראל. הוועדה בחנה את כדאיות שינוי התקן לרמה מחמירה יותר הכוללת הן את המזהמים הסניטרים והן את ריכוז המלחים והמתכות בקולחין. המומחים שפנו לועדה היו חלוקים לגבי רמת התקן הנדרש. מגוון הדעות נע בין השארת המצב הקיים ועד שדרוג איכות מי הקולחין לרמת מי שתייה והשבתם למערכת המים השפירים. כל המומחים טענו כי עמדתם מבוססת על ניתוח כדאיות כלכלית למשק הלאומי. לאור המחלוקות הללו, החליטה הועדה להטיל על חברת פארטו הנדסה לבצע ניתוח עלות תועלת ולהציג את התקן האופטימלי למשק לשנת 2010 ואילך.

עבור לתוכן העמוד