חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

טופס בקשה לבירור חיוב בעד צריכה חריגה

* שדות מסומנים בכוכבית הנם שדות חובה
 
פרטי הצרכן והנכס בגינם מוגשת הבקשה
פרטי הבקשה
הצהרה

 

 

הסברים למילוי הטופס

  1. ''צריכה חריגה - היא כמות מים השווה או העולה על 150% מכמות המים שנמדדה במד מים משויך, ובמד מים ראשי - מהפרשי המדידה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ - 15 מטרים מעוקבים לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס מ-20 מטרים מעוקבים בחודש.
    
  2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (הצרכן לא היה רשום בפנקסי החברה כמקבל שירותי מים בנכס. הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא באלה). יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
    
  3. באישור, יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.
עבור לתוכן העמוד