חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

אוכלוסיה מיוחדת - הודעה

צרכנים יקרים,  להלן הודעה בעניין הסדרת חובות עבר לאוכלוסיה מיוחדת -

 

1.         לאור כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת שירותי מים או שירותי ביוב), התשע"ה – 2015 (להלן: "כללי הניתוק"), ובכפוף להודעת מנהל רשות המים מיום 31.03.15, הנכם נדרשים להסדיר את חובות העבר (חשבונות עבור צריכת מים וביוב שבין התאריכים 2.6.2011 – 31.3.2015) שנצטברו בנכס האמור כדלקמן:

(א) לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.2015, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד וללא   

      תוספת ריבית פיגורים.

(ב) להגיע להסדר תשלומים לפרעון קרן החוב. 

2.         ניתן יהיה  להגיע להסדר החוב הצבור כאמור רק עד ליום 31.7.2015 .

3.         החל מיום 01.08.15 התאגיד יפעל לגביית מלוא החוב, בצירוף ריבית פיגורים, בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי הדין.

 

לנוחיותכם - מצ"ב הטפסים הרלוונטיים בארבע שפות שונות :

 

עבור לתוכן העמוד