חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

בירור חשבון מים

בהתאם לתקנות המים, צרכן רשאי לבקש מהתאגיד לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב, אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי. 

Back
עבור לתוכן העמוד