חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

אספקת מי שתיה

אספקת המים בעיר גבעתיים מסתכמת לכדי כ-4 מליון מ"ק בשנה.

המים מסופקים משני מקורות:

כ-50% מהמים מופקים מבארות מים של "מי גבעתיים", השואבות מאקוויפר החוף מי תהום.

כ-50% מהמים נרכשים מחברת מקורות.

תקנות מי השתיה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה), מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב - התש''ס 2000 ''. התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

 

"מי גבעתיים" מבצעת בדיקות רבות, על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מתבצעות: בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מתבצעות בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור.

בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').

מדי רבעון מפורסמים תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים ואחת לשנה נשלח לבתי תושבי גבעתיים ד"וח איכות מים שנתי.

 

בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני מי שתיה) התשע"ג-2013, החל מיום ה-26.8.14 הופסקה הוספת פלואור למי השתיה.

Back
עבור לתוכן העמוד