חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

הודעה לאוכלוסיה מיוחדת

צרכנים יקרים,  להלן הודעה בעניין הסדרת חובות עבר לאוכלוסיה מיוחדת - 

 

1.    לאור כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת שירותי מים או שירותי ביוב), התשע"ה – 2015  (להלן: "כללי הניתוק"), ובכפוף להודעת מנהל רשות המים מיום 31.03.15, הנכם נדרשים להסדיר את חובות העבר (חשבונות עבור צריכת מים וביוב שבין התאריכים 2.6.2011 – 31.3.2015) שנצטברו בנכס האמור כדלקמן: 

(א) לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.2015, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד  ללא תוספת ריבית פיגורים. 

(ב) להגיע להסדר תשלומים לפרעון קרן החוב.  

2.     ניתן יהיה  להגיע להסדר החוב הצבור כאמור רק עד ליום 31.7.2015 .

3   החל מיום 01.08.15 התאגיד יפעל לגביית מלוא החוב, בצירוף ריבית פיגורים, בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי הדין.

 

לטפסים בשפות השונות יש להיכנס לאתר הבית - תחת פרסומים והודעות -

http://www.mei-givatayim.co.il/?CategoryID=200&ArticleID=429

 

 

Back
עבור לתוכן העמוד