חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

דבר היו"ר

תושבי גבעתיים,
תאגיד 'מי גבעתיים' חרט על דגלו לפעול בשירותיות, אדיבות ושקיפות אל מול תושבי גבעתיים.
אנו מחויבים להוביל, לתכנן, לקדם ולפתח את התשתיות העירוניות במטרה לתת מענה הולם
ואספקת מים שוטפת ואיכותית. כל זאת, תוך הקפדה על איכות המים ותוך שימוש בטכנולוגיות
חדישות ומתקדמות.
בכדי לשמור על איכות המים הגבוהה, אנו פועלים כל העת לשיפור ולשדרוג מערכות המים
והביוב ומבצעים בקביעות דגימות בקרה בעשרות נקודות שונות ברחבי העיר. דגימות אלה
נשלחות למעבדת משרד הבריאות ותוצאותיהן נבחנות ביחס לתקנים המאושרים, כפי שנקבעו
בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה), התש"ג 2013 .
בנוסף, אנו ערוכים לספק לכם, התושבים, את מכלול השירותים גם במצבי חירום ובעתות משבר,
חרף תנאים קשים ומגבילים כפי שחווינו בשנה האחרונה במשבר ה"קורונה", ולהציג תפקוד ללא
דופי. על כך מעידים בין היתר תרגילי היערכות לשעת חירום שהתאגיד עורך בשיתוף עם פיקוד
העורף, רשות המים ועיריית גבעתיים.
אנו חוזרים ומזכירים בגאווה כי התאגיד השלים את פרויקט החלפת מדי המים בעיר והסבתם
למדי קריאה מרחק (קר״מ). מערכת הקר''מ הינה בעלת חשיבות עליונה, היא מאפשרת שיפור
משמעותית באיכות השירות לתושב, מביאה לשקיפות של הליך קריאות המדים והחיובים הנגזרים
ממנו, מאפשרת זיהוי מהיר של דליפות מים פרטיות ומשותפות, מצמצמת תופעות של צריכות
וחיובי מים חריגים ומסייעת לחיסכון משמעותי בשימוש.
אני גאה להציג בפניכם את דו"ח סיכום הפעילות השנתית שלנו בתאגיד 'מי גבעתיים' לשנת .2020
נמשיך לפעול למענכם ולרווחתכם, ולספק לכם את השירותים הטובים ביותר.

בכבוד רב ,
נועם גבריאלי, עו"ד ורו"ח
יו"ר הדירקטוריון

עבור לתוכן העמוד