חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

נזילת מים

במידה וקיים חשד לנזילה, יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במידה וכן, אזי סביר כי קיימת נזילה ויש להזמין איש מקצוע (שרברב או גנן אם מדובר בנזילה במערכת ההשקיה) לצורך איתורה ותיקונה.
יובהר, כי בבניינים בהם מסופקים מים לדירות דרך מאגרי מים, בדיקת המד המתוארת לעיל אינה מתאימה ונדרש להזמין גורם מקצועי לאיתור נזילות.


מה לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?
לאחר תיקון הנזילה יש להעביר למרכז שרות הלקוחות (ניתן באמצעות טופס מקוון הקיים באתר, בדוא"ל או בפקס) טופס הצהרה על תיקון נזילה. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה.


להורדת טופס ידני לחץ כאן.

טופס מקוון לחץ כאן


בקשת הצרכן להכרה בנזילה ולקבלת זיכוי תבחן בהתאם לכללי המים ותוכר בכפוף לתנאים הבאים:

  1. כמות המים שנמדדה במד המים המשויך (פרטי) ובמד המים הראשי (הפרשי המדידה שנמדדו) בתקופת החיוב  מהווה צריכה חריגה, כלומר צריכה הגבוהה פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה של הצרכן.
  2. הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נובעת מנזילה אשר תוקנה.
  3. לא הוכרה נזילה במד הפרטי יותר מפעם אחת ב-12 החודשים שקדמו לתקופת החיוב הראשונה לגביה מבוקשת ההכרה.
  4. במד ראשי לא הוכרה נזילה ב-12 החודשים שקדמו לתקופת החיוב הראשונה לגביה מבוקשת ההכרה.
  5. ניתן להגיש בקשה להכרה בנזילה רק במהלך ששת החודשים מתום תקופת החיוב האחרונה לגביה מבוקשת ההכרה.
    בהתאם לכללי המים ההכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, בעבור שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, כל הכמות הנוספת על הצריכה הרגילה של הצרכן תחושב ע"פ תעריף מופחת.
עבור לתוכן העמוד