חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

מד קריאה מרחוק - קר"מ


תאגיד מי גבעתיים מפעיל מערכת לקריאה מרחוק של כלל מדי המים בעיר. מערכת זו מאפשרת ניטור מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מהירה על חשד לנזילות או דליפות, זיהוי תקלות וקבלת נתוני קריאות מרחוק.
המערכת מנטרת הן את המדים המשויכים המודדים את הצריכה הפרטית של כל צרכן, והן את המדים הראשיים המותקנים לרוב בבניינים (ההפרש בין צריכת המד הראשי לסך צריכות המדים המשויכים הוא שנותן את הפרשי המדידה/הצריכה המשותפת).
 

מערכת הקריאה מרחוק של התאגיד תוכנתה לזהות מאפייני צריכה חריגים העשויים להעיד על נזילה, ומפיקה התראות בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:


1. מד מים לא עצר למשך 3 שעות רצופות ביממה (מתייחס בעיקר למדים פרטיים).
2. הצריכה היומית הממוצעת שנמדדה מצביעה על חריגה של פי 2 ויותר, לעומת הצריכה היומית הממוצעת בשנה האחרונה. "חריגה מאוד"
3. הצריכה היומית הממוצעת שנמדדה גבוהה מערך סף המחושב על בסיס 18 הימים להם מיוחסים הצריכות הגבוהות ביותר במהלך השנה האחרונה.

ההתראות על צריכות חריגות מועברות לטיפול מחלקת צרכנות המים המצליבה ככל הניתן נתונים נוספים, על מנת לוודא שאין מדובר בהתראת שווא.
כך למשל, לאחר קבלת התראה על צריכה חריגה של מד ראשי, נבדק האם לא קיימת צריכה חריגה גם לאחד המדים המשויכים תחתיו – ככל שקיימת כזו, הרי שמדובר בחשד לנזילה פרטית ואין טעם להפיק הודעה עבור המד הראשי.
במקרים בהם לא נמצא גורם המסביר את הצריכות החריגות, מועברת לצרכן הודעה על חשד לנזילה (במקרה של חשד לנזילה במד ראשי מועברות הודעות לכלל הצרכנים ולוועד הבית).
הודעות אלו מועברות במסרון (SMS), בשיחת טלפון ו/או במכתב.

 

להלן התראה לדוגמא המועברת לצרכן:

שלום, זוהתה התרעת צריכה חריגה במונה המים. מספר המונה: _________ המותקן בכתובת __________. לפרטים נוספים פנה לתאגיד המים - מי גבעתיים. להסרה מרשימת התפוצה לקבלת הודעות מסוג זה יש לפנות ל  info@mei-givatayim.co.il

 

באפשרותכם לצפות בצריכת המים שלכם בכל מקום ובכל זמן. הירשמו לשרות הקריאה מרחוק ולקבלת התראות על חשד לנזילה במסרון – כך תוכלו לגלות במהירות אם קיימת נזילה בנכס שלכם, לטפל בה ולחסוך בחשבון המים.

להרשמה לשרות לצפייה בנתוני הקריאות לחץ כאן. 


 

לצפייה בנתוני הקריאות באמצעות הסלולר יש להוריד את האפליקציה "MAST".


 

עבור לתוכן העמוד