חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

עדכון מספר הנפשות

עדכון מספר הנפשות (הגדל)

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 אשר נקבעו על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, תאגיד "מי גבעתיים" מעדכן את מספר הנפשות בנכסים בעיר בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין. 

במידה וקיימת התאמה בין מספר הנפשות הרשום בנכס ע"פ נתוני מרשם האוכלוסין לבין מספר הנפשות המופיע בספרי התאגיד, מספר הנפשות לא משתנה בספרי התאגיד.

 

במידה ולא קיימת התאמה במספר הנפשות, יעודכן מספר הנפשות באופן הבא:

א.     אם מספר הנפשות לפי נתוני מרשם האוכלוסין גדול ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד – יוגדל מספר הנפשות בספרי התאגיד ע"פ המועדים הקבועים בכללי המים. 

ב.     אם מספר הנפשות לפי מרשם האוכלוסין קטן ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד - יוקטן מספר הנפשות בספרי התאגיד ע"פ המועדים הקבועים בכללי המים.

 

ג.      אם הצרכן הביתי לא רשום כמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין ולא הציג לתאגיד מידע אחר – ייקבע מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספרי התאגיד על שתי נפשות.

 

לתשומת לבך, הנך רשאי בכל עת לפנות בבקשה בכתב לשינוי מספר הנפשות המוכר בצירוף טופס דיווח והאסמכתאות הנדרשות באמצעות:

  • טופס אלקטרוני הנמצא באתר בדף הטפסים   לעדכון מקוון לחץ כאן-
  • אפליקציית: MAST (יש להוריד לסמארטפון).
  •  פקס: 03-5714008 
  • דואר לכתובת: תאגיד "מי גבעתיים" בית מולדבסקי, רח' כורזין 1 גבעתיים 5358301
עבור לתוכן העמוד