חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

עדכון מספר הנפשות

עדכון מספר הנפשות (הגדל)

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו - 2016, כמות הנפשות ליחידת דיור תיקבע לפי הרישום במרשם האוכלוסין.
כללים אלו נועדו להקל על הצרכנים ולחסוך מהם צורך בדיווח על כל שינוי של מס' הנפשות ביחידת הדיור.

יחד עם זאת, צרכן רשאי בכל עת להפנות בקשה בכתב לשינוי מספר הנפשות שהוכר עבורו.

צרכנים שלא רשומים במרשם האוכלוסין בכתובתם הנוכחית, יחויבו לדווח לתאגיד על מנת לזכות בהקצבת המים בתעריף הנמוך המגיע להם.
בהיעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תיקבע לפי 2 נפשות בלבד.

על מנת לעדכן את מספר הנפשות בנכס יש לשלוח את הטפסים הבאים :

1. טופס עדכון נפשות.
2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
3. ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
4. ילדים שמלאו להם 18 שנים ומעלה - יש לצרף תצלום תעודת הזהות של הילד.

 ככל שצרכן אינו רשום בספח תעודת הזהות כתושב גבעתיים, עליו להמציא בנוסף אסמכתא המאמתת את מקום מגוריו בפועל וכן אישור אי הקצבה מספק המים בעיר המופיעה בספח תעודת הזהות.
עבור עובדים זרים יש לצרף צילום דרכון, אישור שהייה כדין ואישור מחברת כח אדם.


באפשרותכם למלא פנייה מקוונת לעדכון נפשות בנכס 

או לפנות בכל עת לתאגיד בכתב ולבקש לשנות את מס' הנפשות המוכר

באמצעות דואר אלקטרוני info@mei-givatayim.co.il או בפקס  03-5714008

 

עבור לתוכן העמוד