חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

דו"חות איכות המים

דו"חות איכות המים
משרד הבריאות קבע כי, שתיית מי ברז איכותיים עדיפה על שתיית מים מבקבוקים.
 

מי השתייה שלנו הולכים ומשתפרים מבחינת האיכות והטעם.

תאגיד "מי גבעתיים", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם.

הבדיקות נערכות ע"י משרד הבריאות, באופן שוטף.


ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בגבעתיים.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.


מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

הבדיקות נערכות ע"י נציגי משרד הבריאות.

 

דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

  תקופת הדו"ח

שם הדו"ח

קובץ להורדה

 

 2022

 טיפה  דו"ח רבעוני של איכות המים (ינואר- מרץ) 

 pdf

 2021

  דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

 pdf

 2021

  דו"ח רבעון שלישי (יולי- ספטמבר)

 pdf

 2021

   דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 pdf

 2021

 דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

  2020

  דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)  

   2020

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי-ספטמבר)  

 2020

  דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2020

 

 

 2020

   דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)  

 2019

   דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)  

 2019

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי-ספטמבר)  

 2019

  דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2019  

 2019

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)  

 2018

  דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)  

 2018

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי-ספטמבר)  

 2018

    דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2018

 

2018

   דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

2017

     דו"ח ריכוז בדיקות שנתי כולל מגנזיום - 2017

 2017

    דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצבמר)

 

 2017

  דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

  

 2017

    דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני) 2017

  2017

   דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2016

    דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצבמר)

  2016

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

  2016

    דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

2016

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  2015

     דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

  2015

    דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 

2015

 

       דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

2015

 

       דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

2014

 

    דו"ח ריכוז בדיקות שנתי - 2014

 

 

  2014

 

דו"ח לרבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

  2014

 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

  2014

 

         דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

  2014

    דו"ח לרבעון ראשון (ינואר-מרץ)

 

 2013

   דו"ח לרבעון רביעי (אוקטובר - דצמבר)

 

 

  2013

 

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

2013

דו"ח חצי שנתי - 2013  

  2013

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

2012 

  דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר) 

 

 2012

דו"ח חצי שנתי - 2012 

  

 2012

דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)  

 

2011

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

2011  

דו"ח מים חצי שנתי - 2011

 

  2011

  דו"ח לרבעון ראשון (ינואר - מרץ)

 

  2010

דו"ח לרבעון שלישי (יולי - ספטמבר)   

 

  2010

דו"ח מים חצי שנתי - 2010דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

עבור לתוכן העמוד