חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

03 באוגוסט 2020

 

התקשרות עם חברת טרייטל בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של תאגיד המים מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ מודיעה בזעת על כוונתה להתקשר עם חברת טרייטל בע"מ (להלן: "החברה") לקבלת שירותי הכלרה, באמצעות מערכת הכלרה Triteia המופעלת על בסיס כלור גרנולי.
על פי חוות דעת של אנשי המקצוע ששכר התאגיד, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי החברה הינה הספק היחידי בישראל המספק מערכות הכלרה המבוססות על כלור גבישי ובעל כל האישורים ממשרד הבריאות ומכון התקנים על שימוש בכלור גבישי למי שתיה.
ההיקף הכספי השנתי של ההתקשרות עומד על כ-46,000 ₪ והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  החברה לתקופה של שנה אחת עם ארבע שנות אופציה.
כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לתאגיד, וזאת עד ליום 17.08.20 בשעה 12:00 ולערער על החלטת הועדה.

 

 

תאגיד המים מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

עבור לתוכן העמוד