חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

10 במאי 2021

 

התקשרות עם חברת מגע"ר בע"מ לקבלת רישיון שימוש באפליקציית MAST ולביצוע פעולות דיגיטאליות
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד


חברת מי גבעתיים בע"מ מבקשת להמליץ לוועדת המכרזים לאשר התקשרות עם חברת מגע"ר בע"מ לצורך רכישת זכויות שימוש באפליקציית MAST.
על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע, מדובר על הספק היחיד בישראל אשר מסוגל לספק לחברה באופן מלא ואחוד את כלל הפתרונות והשירותים הבאים: טפסים דיגיטאליים, תשלומים, זימון תורים, משלוח שוברים תקופתיים באופן דיגיטאלי, מערכת הנחות, אישור תושב דיגיטאלי, ממשק דיווח למוקד, ממשק למערכת CRM, צפייה בנתוני מים וקבלת התרעות, אזור חיוב לתושב וכיוצב', וזאת באמצעות אפליקציית MAST.
תקופת ההתקשרות הצפויה הנה ל-36 חודשים, ומוערכת בתשלום חודשי של כ-5,000 ₪ לפני מע"מ עבור שירות, שרתים, אחזקת המערכת והממשקים, תשלומים לצד שלישי ולחנויות הדיגיטל באייפון ואנדרואיד, ובתוספת תשלום חודשי לכל פעולה דיגיטאלית.
כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק את האפליקציה האמורה,  ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 26.05.21 בשעה 12:00, ולערער על כוונת החברה וזאת עוד בטרם תתכנס וועדת המכרזים על מנת לקבל החלטה סופית.

  

 בכבוד רב,
אילן בר, מנכ"ל


 

___________________________________________________

 

 

 

03 באוגוסט 2020

 

התקשרות עם חברת טרייטל בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של תאגיד המים מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ מודיעה בזעת על כוונתה להתקשר עם חברת טרייטל בע"מ (להלן: "החברה") לקבלת שירותי הכלרה, באמצעות מערכת הכלרה Triteia המופעלת על בסיס כלור גרנולי.
על פי חוות דעת של אנשי המקצוע ששכר התאגיד, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי החברה הינה הספק היחידי בישראל המספק מערכות הכלרה המבוססות על כלור גבישי ובעל כל האישורים ממשרד הבריאות ומכון התקנים על שימוש בכלור גבישי למי שתיה.
ההיקף הכספי השנתי של ההתקשרות עומד על כ-46,000 ₪ והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  החברה לתקופה של שנה אחת עם ארבע שנות אופציה.
כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לתאגיד, וזאת עד ליום 17.08.20 בשעה 12:00 ולערער על החלטת הועדה.

 

 

תאגיד המים מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

עבור לתוכן העמוד