חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

מדיניות פרטיות

תודה על ביקורך באתר מי גבעתיים ("האתר"). האתר מספק מידע מגוון ושירותי תוכן ביחס לחברה ומוצריה (להלן: "השירות").
אנו, מי גבעתיים ("החברה", "אנחנו", "שלנו", או "אנו") מתייחסים ברצינות רבה אל זכותך לפרטיות ואל המידע שלך, ומדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנמסר לנו על ידי המשתמשים באתר או אשר נאסף על ידינו בעת שימוש הגולשים באתר.
נדגיש כי מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה אל שני המינים.

1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
2. הסכמה ושינוי. אנו מיידעים אותך שאינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, וככל שתחליט למסור מידע אישי, זה יעשה מרצונך החופשי. בשימושך באתר, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מיידי , והמשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.
3. איזה מידע אישי החברה אוספת וכיצד. במדיניות זו, "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים. בנוסף, החברה מקבלת ו/או אוספת מידע אישי ממך בדרכים הבאות:
3.1. במהלך השימוש באתר. במהלך השימוש באתר, עשוי להיאסף על ידי החברה מידע מסוים ביחס למשתמש (הן מידע שיימסר על ידי המשתמש והן מידע אשר ייאסף על ידי החברה בקשר עם שימוש שמבצע המשתמש באתר), לרבות: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, מספר משלם חשבון ועוד
3.2. בקשת "צור קשר". ניתן ליצור עמנו קשר במגוון תחומים, באמצעות טופס יצירת קשר באתר ו/או באמצעות משלוח מייל לכתובת הדוא"ל info@mei-givatayim.co.il. במסגרת הפנייה אל החברה ולצורך מענה לפנייתך, תידרש לספק לנו מידע כגון שם מלא, פרטי התקשרות (מייל וטלפון) ופרטים נוספים הנדרשים על מנת שהחברה תוכל לתת מענה לפנייתך.
4. האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אישי. החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לחברה ו/או במידע שנאסף אצל החברה בדרכים הבאות:
4.1. על מנת לאפשר שימוש באתר ולספק את השירות המוצע בו.
4.2. על מנת להשיב לפניותיך לחברה.
4.3. על מנת ליצור אתך קשר (לרבות באמצעות דוא"ל וסמס) לצורך שליחת עדכונים ומידע על החברה, מוצריה ושירותיה.
4.4. אבטחת מידע
4.5. עמידה בהוראות הדין
4.6. צרכים משפטיים
4.7. שמירה והגנה הפרטיות וזכויות אחרות של המשתמשים באתר ואחרים
5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי במקרים הבאים:
5.1. לשם מתן השירות ותפעולו;
5.2. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר לוקחים חלק בפעילות החברה ו/או מסייעים לחברה בפעילותה ו/או מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות (למשל עבור אחסון בענן) בהתאם להוראות הדין החל. 
5.2.1. חלק מן השירותים באתר, כדוגמת תשלום חשבון מים, מסופקים ע"י חברת MAST!. ככל שתבחרו לשלם באמצעות זו, אנא שימו לב כי לצורך כך תצאו מאתר התאגיד ותעברו אל אתר MAST!, ועל כן, שימו לב אל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכתובת https://www.mast.co.il/content/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
5.3. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות האתר אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (א) ציות לכל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית, (ב) אכיפת תנאי השימוש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות של תנאי השימוש; (ג) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; או (ד) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, שלך או של משתמשים אחרים, או של הציבור.
5.4. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות האתר במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנה לרבות במסגרת עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או במסגרת מו"מ להעברה כאמור ו/או פשיטת רגל.
6. Cookies. באתר נעשה שימוש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שתהיה פגיעה ביכולת לעשות שימוש באתר ובחוויית המשתמש. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. נבהיר כי ניתן לעשות שימוש באתר גם ככל שתבחר לנטרל את ה-Cookies, עם השינויים המתחייבים.
7. שימוש במידע אנונימי. החברה עשויה לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, בין היתר, על מנת לשפר את האתר והשירות וכן על מנת לבצע ניתוחים סטטיסטיים על אודות האתר והשירות. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר ובשירות.
8. בחירה. בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי במידה שהינו דרישת חובה, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש מלא באתר.
9. גישה/ דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, אשר אנחנו עשויים לאחסן, תוכל להגיש בקשה באמצעות כתובת
הדוא"ל: info@mei-givatayim.co.il. במכתבך בדוא"ל, אנא ציין בפירוט את כלל הפרטים הנוגעים לבקשתך.
10. פרטיות של ילדים. האתר והשירות של החברה אינם מיועדים ככלל לשימושם של קטינים.
11. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. במסגרת השימוש באתר ייתכן ויופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים, פרסומיים או אחרים. יובהר כי אין לנו את היכולת לפקח ואיננו אחראים על אתרים חיצוניים אלו, והם אינם כפופים למדיניות הפרטיות. כל גישה או שימוש שלך באתרים או בקישורים שלעיל, הינה באחריות המוחלטת והבלעדית שלך ומשכך אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של אותם עמודים או אתרים.
12. התחייבות. החברה מחויבת להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה או בנוגע למידע האישי שלך שהחברה עשויה לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר איתנו בכתובת הדוא"ל:
info@mei-givatayim.co.il       .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד