חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

מדי אוקטאב בגבעתיים

במי גבעתיים מותקנים כ-650 מדי אוקטאב מתוצרת ארד המהווים רק כ-2% מסך המדים בעיר. מדובר במד מתקדם אשר מקובל על רשות המים וקיבל את כל אישורי התקינה הנדרשים הן בישראל והן מחוצה לה. יתרונו העיקרי טמון בדיוק המדידה וברגישותו לצריכות נמוכות ולנזילות. מאחר ובגבעתיים מותקנת מזה שנים מערכת מתקדמת לקריאה מרחוק (קר"מ), הרי שרגישות המדים לרבות זו של האוקטאב, מאפשרת לתאגיד המים להתריע בפני הצרכנים על נזילות מים (גם סמויות) בזמן אמת, ובכך למנוע תופעות של צריכות מים פרטיות ו/או משותפות חריגות ולחסוך כסף רב ועוגמת נפש לצרכנים. לעניין התופעה של זרימת מים חוזרת/הפוכה – על אף שמדובר בתופעה נדירה יחסית (שהרי מים מוזרמים מטבע הדברים בלחץ המונע זרימה חוזרת), לצד מדי האוקטאב בגבעתיים יזם התאגיד התקנת התקן אל-חוזר או מז"ח (מונע זרימה חוזרת) שתפקידם למנוע פיזית זרימה הפוכה של המים (קיימים רק מדים בודדים בהם לא התאפשרה התקנת אל-חוזר בשל מגבלות טכניות הקשורות לרוב לצנרת פרטית רקובה שנמצאת באחריות דיירי הבניין). יתירה מכך, תאגיד מי גבעתיים הקפיד מאז ומתמיד על הגדרת מדי האוקטאב שסופקו לגבעתיים עוד טרם הוצאתם מהמפעל למניית מים על בסיס ניטו (מוצג על המסך:NET), כך שגם אם באופן תיאורטי התקיימה זרימה הפוכה – היא קוזזה מסך הצריכה ולא בוצע כל חיוב בגינה. יודגש כי הגדרה זו מעולם לא שונתה מאז התקנת המד, מה גם שלתאגיד אין כל יכולת לשנותה (גם לא מרחוק, כפי שהיה עשוי להשתמע באופן מטעה מהכתבה). לסיכום: למיטב ידיעתנו הבעיה שהועלתה בכתבה אינה רלוונטית למי גבעתיים. נשמח להמשיך ולעמוד לרשות צרכנינו ולספק הבהרות לעניין מדי האוקטאב ובכלל.
עבור לתוכן העמוד