"מי גבעתיים" הינו תאגיד מים וביוב עירוני שהוקם במהלך שנת 2010 על פי חוק תאגידי מים וביוב, במסגרת הרפורמה במשק המים והביוב הארצי, אשר מטרותיה המרכזיות היו הפיכת משק המים והביוב העירוני למשק כלכלי סגור, כלומר ייעוד כלל ההכנסות והרווחים לטובת פיתוח משק המים והביוב העירוני, ניהול משק המים והביוב על בסיס עקרונות עסקיים, ושיפור רמת השירותים המסופקים לתושבים.

הגוף האחראי על אסדרת פעילותו של התאגיד הינו הרשות הממשלתית למים וביוב, הקובעת את תעריפי המים והביוב ואת יתר תעריפי השירותים, כחלק ממדיניות כלל ארצית שאינה תלויה בתאגיד וברמת תפקודו ויעילותו הגבוהים.

"מי גבעתיים" מוגדר על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב כתאגיד חזק, הרמה הגבוהה ביותר בסולם ההגדרות, והתאגיד נחשב לאחד המובילים בארץ בקריטריונים המרכזיים על פיהם נמדדת ומוערכת פעילותו: העמידה בהוראות אמות המידה לשירות (הקובעים את טיב ואיכות השירות לתושב), בנורמות התפעול (המגדירות את יעילותו הכלכלית ואת רמת הוצאותיו של התאגיד ביחס לנורמה) ובמדדי פחת המים (כמות המים שהולכת לאיבוד) ופחת הגביה.

התאגיד מספק שירותי מים וביוב לכ- 30,000 צרכנים, במגורים, במוסדות ציבור, במוסדות חינוך, במסחר ומלאכה, בגינון עירוני, בבניה ובשימושים נוספים, ומשרת אוכלוסייה המונה יותר מ 61,000 תושבים.

כמות המים השנתית שמספק התאגיד הינה כ 4.4 מיליוני מטרים מעוקבים, מתוכם כ 50% מופקים על ידי התאגיד עצמו, מבארות העיר גבעתיים, וכ 50% נוספים נרכשים מחברת מקורות, חברת המים הלאומית. התאגיד שואף ופועל כל העת להגדלת שיעור הפקת המים העצמית ולצמצום כמויות המים הנרכשות מחברת מקורות, במטרה להוזיל את עלות השירותים ובכך, להגדיל את סך התקציבים המופנים חזרה לטובת שיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב העירוניות בעיר גבעתיים.

"מי גבעתיים" מהווה דוגמא חיה, בולטת ומוצלחת להשגת מטרות הרפורמה במשק המים והביוב הארצי. מיום הקמתו הגדיל התאגיד את ערכו המאזני (סך הנכסים) כמעט פי 4, מכ - 56 מיליוני ₪ ביום הקמתו ליותר מ 200 מיליוני ₪ בשנת 2022, והשקיע באופן מצטבר יותר מ 150 מיליוני ₪ בשיקומן ושדרוגן של תשתיות המים והביוב הישנות ובפיתוחן של תשתיות חדשות, זאת לצד השקעות בטכנולוגיות מתקדמות כדוגמת מערכת שליטה ובקרה מודרנית, חדישה ומתקדמת לניהול תפעול המתקנים ורשתות המים והביוב, מערכת לקריאת מדי מים חכמים מרחוק, המספקת התראות על נזילות ועל תקלות ומובילה לחיסכון במים, ובשיפור מתמיד של רמת השירותים לתושבי העיר גבעתיים, באופן פרונטאלי, בטלפון, באינטרנט וביישומונים מתקדמים לטלפון החכם.

ייעוד התאגיד

אספקת מים והשבת ביוב באופן רציף, אמין ויעיל, תוך שמירה על בריאות הציבור, על ערכי הסביבה, ועל רמת שירות גבוהה ללקוחות, עיריית גבעתיים, תושביה, המוסדות והעסקים.

חזון התאגיד

תאגיד "מי גבעתיים" יוביל באספקת שירותי המים והביוב, יקפיד בכל עת על רציפות, איכות, אמינות ויעילות השירותים, יקדם את הטמעתן של טכנולוגיות מתקדמות לאורך כל שרשרת אספקת המים והשבת הביוב, ובכל פתחי השירות, ישמור על בריאות הציבור, ויחתור בהתמדה לשיפור טיב, איכות ורמת השירותים המסופקים לתושבי העיר גבעתיים.

ערכי התאגיד

 • שירות
 • איכות
 • אמינות
 • יעילות
 • חדשנות
 • מצוינות
 • חתירה מתמדת לשיפור

מטרות ארוכות טווח

 1. שמירה על רציפות ואמינות אספקת שירותי המים והשבת הביוב, בשגרה ובחירום.
 2. מתן מענה הולם לצרכי הפיתוח של העיר גבעתיים.
 3. הטמעתן של טכנולוגיות מתקדמות לאורך כל שרשרת אספקת המים והשבת הביוב ובכל פתחי השירות.
 4. שיפור מתמיד בטיב, איכות ורמת השירותים לתושבי העיר גבעתיים.
 5. צמצום יעיל כלכלית של רמת פחת המים של התאגיד.
 6. עמידה ביעדי ובנורמות התפעול והשירות הנדרשים לצורך שמירה על מבנה הבעלות הנוכחי של התאגיד, על התקציבים המופנים לטובת תושבי העיר גבעתיים ועל איכות השירותים המסופקים להם.
 7. פיתוח ההון האנושי בתאגיד ושימורו.

מאגר המים המיתולוגי- גבעת רמבם