נועם גבריאלי, עו"ד ורו"ח
יו"ר הדירקטוריון
יו"ר  ועדת פיתוח והשקעות
חבר ועדת כספים

 

 

מירב בן-כנען הלר, רו"ח
יו"ר ועדת ביקורת
יו"ר ועדת כספים
חברת ועדת פיתוח והשקעות

 

 

חיים רוזנבאום, רו"ח
חבר ועדת ביקורת

 

 

אורי רשטיק
חבר ועדת כספים

 

 

טליה חדד, עו"ד
חברת ועדת פיתוח והשקעות
חברת ועדת ביקורת