הפרשי מדידה (לרבות צריכה משותפת)

מהם הפרשי המדידה?

הפרשי המדידה הינם כל הפרש שבין הצריכה הנמדדת על ידי מד המים הראשי בבניין לבין סך צריכת המים שנמדדה בכל אחד ממדי המים המשויכים בבניין (ובבניין מגורים – מדי המים הדירתיים).

כיצד מחייבים את הפרשי המדידה?

הפרשי המדידה מחולקים באופן שווה בין כלל התושבים בבניין, כאשר חלקו של כל תושב מופיע בחשבון המים התקופתי, ביחידות מ"ק (מטר מעוקב = 1,000 ליטרים).

ישנם מקרים בודדים בהם הפרשי המדידה אינם מחולקים באופן שווה, אך זאת, לאחר שהתקבלה הסכמת כלל הדיירים בבניין.

מהם השימושים המשותפים בבניין?

השימושים המשותפים השכיחים, הבאים לידי ביטוי בהפרשי המדידה, הינם שטיפת חדרי מדרגות, השקיית גינות ועציצים, שימוש בברזי כיבוי אש, בברזים שבמקלט המשותף ובחצרות הבניין וכיו"ב.

קיבלתי מכתב בגין הפרשי מדידה חריגים, מה זה אומר?

על פי חוק מחויבת "מי גבעתיים" להודיע לתושבים על כל גידול בהפרשי המדידה, העולה על 50% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. היות וההודעה הינה בגין הגידול באחוזים מומלץ לתת את הדעת על גובה הפרשי המדידה ביחידות מ"ק.

ככל והפרשי המדידה עולים על 1-4 מ"ק לדייר, באופן שאינו טיפוסי, ייתכן ומדובר בנזילה. במקרה של חשש לנזילה מומלץ לפנות אל שרברב, אשר יבדוק את הצנרת המשותפת ויאשר או ישלול את קיומה של הנזילה.

ככל שאותרה נזילה, זכאים הדיירים, בכפוף לקריטריונים מסוימים, להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה (משותפת) באמצעים הבאים:

טופס מקוון  -הצהרה על תיקון נזילת מים בקישור 
טופס ידני - בקשה להכרה בנזילה במערכת המים המשותפת, בקישור
 

לכל שאלה נוספת בנושא ניתן לפנות אלינו באמצעות:

ווטסאפ 055-959-8003
טלפון: 3814* | 1800-800-814
דוא"ל: info@mei-givatayim.co.il
פייסבוק שירות לקוחות: מי גבעתיים - שם גם תוכלו לקבל עדכונים חשובים ומידע שוטף.