בקשה להקלה בחיוב גבוה של חשבון מים בשל נזילה

חשבון המים שהגיע אליכם.ן בחודשים האחרונים היה גבוה באופן חריג? אחת הסיבות הנפוצות לכך היא נזילת מים ברשת המים הפרטית או בצריכה המשותפת של הבניין.
כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית, יש לסגור את כל הברזים בנכס (כולל הברז לניאגרה בשירותים) ולבדוק את מד המים. במידה ומד המים ממשיך להתקדם יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.
יודגש כי בדיקות אלה אינן מאתרות את כל הנזילות האפשריות אך מתאימות לרובן.
לתשומת ליבכם – ברחבי העיר מותקנים שני סוגי מדי מים, בעלי צג מכני ובעלי צג אלקטרוני.
במדי המים המכניים ניתן ללמוד על התקדמות המד באמצעות סיבוב הגלגל הקטן ("פרפר") המותקן מתחת לשמשת המגן של מד המים. במדי מים בעלי תצוגה דיגיטאלית – על פי התקדמות הספרות.

מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

יש להגיש למחלקת שירות הלקוחות בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה באמצעות טופס מקוון 
הצהרה על תיקון נזילת מים בקישור >>

או באמצעות טופס ידני 
בקשה להכרה בנזילה במערכת המים המשותפת, בקישור >>
בקשה להכרה בנזילה במערכת המים הפרטית, בקישור >>

לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה – חשבונית משרברב או חשבונית על רכישת החלקים. 
הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:
הצריכה הפרטית או המשותפת היא " צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים ראשי ב-24 החודשים האחרונים.
יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות.
במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

באיזה מקרים של נזילות האחריות מוטלת על התושב?

במקרה של נזילה קיימות שתי אפשרויות:

  1. במקרה בו הופיעה הנזילה בצנרת הפרטית (הדירתית) האחריות היא על התושב.
  2. במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין מד המים הראשי לבין מד המים הדירתי, האחריות הינה של כלל התושבים בבניין.

נזילה בצנרת שמובילה מנקודת החיבור אל רשת המים העירונית ועד למד המים הראשי היא באחריות "מי גבעתיים" ואין לה השפעה על חשבון המים של התושב.

לכל שאלה נוספת בנושא ניתן לפנות אלינו באמצעות

ווטסאפ: 055-959-8003

טלפון: 3814* | 1800-800-814

דוא"ל: info@mei-givatayim.co.il

פייסבוק שרות לקוחות: F מי גבעתיים - שם גם תוכלו לקבל עדכונים חשובים ומידע שוטף.