שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי דו-שלבי 01/22 - אחזקת רשתות המים והביוב תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2022 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקת רשתות מים וביוב 01/22 תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2022 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מאגר יועצים 2022 - נוסח לפרסום תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי דו שלבי 01/22 - עדכון על שינוי מועד הגשת ההצעות תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי דו-שלבי 01/22 - אחזקת רשתות המים והביוב תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: מסמכי המכרז: מסמכי המכרז

עבור לארכיון המכרזים