שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר יועצי התנועה הקיים של התאגיד תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/05/2022 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להכלל במאגר מודדים של מי גבעתיים לפרסום תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/11/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הודעה על שינוי תנאי סף 05.12.21 תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/01/2022 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מסמך הבהרות - מכרז שירותי גבייה 2.12.21 תאריך פתיחת המכרז: 02/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר יועצי התנועה של החברה - אוקטובר 2021(11945364.3 ביט 22-11-2021 תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז גביה ואכיפה מי גבעתיים -14.11.21-סופי לפרסום תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להכלל במאגר יועצי התנועה של תאגיד מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בעמ תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הודעה על דחיית מועד להגשת הצעות תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2021: למתן שירותי גבייה ואכיפה עבור מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מודדים של החברה - נובמבר 2021 תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת משותף מס' 01/2021 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילה ושדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המתכננים של חברת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/06/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה מפקחים תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה מתכננים תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מפקחים יולי 2021 04.07.21) תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מתכננים יולי 2021 ביט04.07.21 תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מפקחים יולי 2021 04.07.21) תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר יועצי התנועה הקיים של התאגיד תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המפקחים של חברת מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המתכננים של חברת מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה להיכלל במאגר מפקחים(11821976.1) תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה להיכלל במאגר מתכננים תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה להיכלל במאגר מפקחים(11821976.1) תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה להיכלל במאגר מתכננים(11821978.1) תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/07/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המודדים של התאגיד תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2021: למתן שירותי גבייה ואכיפה עבור מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2021 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מפקחים משותף יעד ו-מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/10/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המפקחים בפרויקטים משותפים של החברות מי גבעתיים מפעלים מים וביוב בע"מ ו-יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר מפקחים משותף יעד ו-מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/10/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2020 לביצוע עבודות תחזוקה של רשת הביוב ברחבי העיר גבעתיים באמצעות ביוביות תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה מכרז 01-20 תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מסמך הבהרות מכרז 01-20 תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: פרוטוקול מפגש מציעים - מכרז 01-20 תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: פרוטוקול מפגש מציעים - מכרז 01-20 תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/09/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מפרט טכני - מכרז ביובית 01-20 תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקת רשת הביוב עי ביובית תאריך פתיחת המכרז: 06/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/09/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקת רשת הביוב עי ביובית תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה מכרז תחזוקת חשמל - 01-19 תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/10/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה - מכרז אחזקת חשמל - 01-19 תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/10/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 01-2019 לאחזקת מערכות חשמל תאריך פתיחת המכרז: 04/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 01-2019 לאחזקת מערכות חשמל תאריך פתיחת המכרז: 04/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/06/2022 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז 01/2019 לאחזקת מערכות חשמל במתקני תאגיד מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 22/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 01/2019 לאחזקת מערכות חשמל במתקני תאגיד מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: הזמנה להיכלל במאגר המפקחים של תאגיד מי גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת סופי - 5-8-18 - 01-18 תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/09/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: כתב כמויות - 01-18 תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת לעבודות הנחת קווי מים וביוב - כתב כמויות תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז 01/2018 לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/09/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מפרט משולב מ+ב 08 (002) - 01-18 תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת סופי - 5-8-18 - 01-18 תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/09/2019 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מפרט כללי לביצוע עבודות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מפרט כללי לביצוע עבודות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה מכרז אחזקה רשת ביוב ומים-2-17 תאריך פתיחת המכרז: 17/09/2017 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקה רשת ביוב ומים-2-17 חוברת א תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מודעה מכרז אחזקה רשת ביוב ומים-2-17 תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקה רשת ביוב ומים-2-17 חוברת א תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז אחזקה רשת ביוב ומים-2-17 חוברת ב תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז 02-2017 - כתב כמויות תאריך פתיחת המכרז: 22/08/2017 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילה ושדרוג תשתיות מים וביוב תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/04/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז לאחזקת רשתות המים והביוב בעיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2017: לאחזקת רשתות המים והביוב בעיר גבעתיים תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2017 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז
שם המכרז: מכרז להקמה של מערכת AMR, התקנה, הקמה, תחזוקה, שירות וארחיות למע' קר"מ - קריאה מרחוק של מדי מים. תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2014 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2014 מסמכי המכרז: מסמכי המכרז

חזור למכרזים פעילים